Informație generală

Informație publică
Legile și Hotărârile de Guvern:

Legea nr. 246/2017 ,,Cu privire la intreprinderea de stat și intreprinderea municipaIă”,

Legea nr.845/1992,,Cu privire la antreprenoriat și intreprinderi”,

Legea gradinilor zoologice nr.136/2007,

Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538/1998

Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015

Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice

Hotărârea Guvernului nr.638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări

Hotărârea Guvernului nr.778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice

Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

Hotărârea Guvernului nr. 785 din 03.08.2000 ,,Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la grădinile zoologice”

Regulamentul Asociației Euro-Asiatice a Grădinilor Zoologice și Acvariilor (EARAZA)

Acte normative naționale și internaționale:

IUCN — Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (după categorii de vulnerabilitate)

CITES — Convenția privind Comerțul Internațional cu Specii Periclitate de Faună și Floră Sălbatică (Convention on International Trade in endangered species of wild Fauna and flora

CRRM — Cartea Roşie Republicii Moldova

CMS — Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Convenția de la Bonn) (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn Convention)

AEWA — Convenția Afro-Euroasiatică privind păsăile de mlaștină migratoare (African-Euroasian Migratory Waterbird Agreement)

BERN/C — Convenția privind conservarea faunei și florei sălbatice în mediul natural în Europa (Convenția de la Berna) (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (The Bern Convention)

EEP — Progamele europene de reproducere a animalelor sălbatice în grădini zoologice

ESB — Cărți genealogice ale speciilor de animale sălbatice în grădini zoologice