Data anulării: 9 dec 2019, 13:02
Motivul anulării: grupul de lucru a decis de a anula procedura de achiziție în temeiul art. 71 alin. 1 lit b. Argumentare: numărul de ofertanţi/candidaţi care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decît numărul minim prevăzut pentru procedură de achiziții.

Informaţia despre solicitant

Denumirea: Grădina Zoologică

Codul fiscal/IDNO: 1003600114422

Adresa: 2072, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd.Dacia 50/7

Persoana de contact

Nume Prenume: Eduard Beziazîcinîi

Telefonul de contact: 079545773

E-mail: achizitiizoo@gmail.com

Datele achizitiei

Data publicării: 19 nov 2019, 12:49

Data ultimilor modificări: 9 dec 2019, 13:02

Achizitii.md ID: 21014640

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1574065972308

CPV: 45200000-9 — Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

Tipul procedurii: Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)

Criteriu de evaluare: Preţul cel mai scăzut

Surse de finanțare: 20013490